Σας ενημερώνουμε οτι με την παύση λειτουργίας των Σχολών Γονέων, τα προγράμματα τους πέρασαν στην δικαιοδοσία μας για το χρονικό διάστημα μέχρι και Φεβρουάριο 2016. Για αυτό το