Έρευνα για Σχολικά Ατυχήματα

Στα πλαίσια της Ερευνητικής Εργασίας της Β’ Λυκείου για τα ατυχήματα στο σχολικό περιβάλλον, σας παρακαλούμε να συμμετέχετε συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο:

Πατήστε εδώ για να το δείτε