Διεύθυνση

Δεληπάλας Αθανάσιος ΠΕ03- Μαθηματικός

Εκπαιδευτικοί

ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑ Ε. ΠΕ 01
ΛΑΚΚΑ Α. ΠΕ 02
ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΗ Χ. ΠΕ 02
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΠΕ 02
ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ Χ. ΠΕ 03
ΣΤΑΥΛΙΩΤΗΣ Χ. ΠΕ 04
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Η. ΠΕ 04
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΠΕ 04
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ.. ΠΕ 05
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΠΕ 06
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ Χ. ΠΕ 07
ΣΑΛΔΑΡΗ Σ. ΠΕ09
ΜΕΣΣΑΛΑ Ε. ΠΕ11
ΠΑΠΑ Γ. ΠΕ11
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΠΕ 19