Αγαπητοί γονείς, τις παρακάτω ημέρες και ώρες μπορείτε να βρίσκετε τους καθηγητές που υπηρετούν στο σχολείο μας και να ενημερώνεστε για την πρόοδο των παιδιών σας.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Δελληπάλας Αθανάσιος Διευθυντής

Όλες τις ημέρες

Σταυλιώτης Χαράλαμπος Φυσικός (υπεύθυνος απουσιών Α)

Πέμπτη 10:05 ? 10:50

Παρασκευή 11:50 ? 12:30

Αποστολάτος Ηλίας Χημικός

(υπεύθυνος απουσιών Β1)

Τρίτη 10:05 ? 10:50

Παρασκευή 10:05 ? 10:50

Λάκκα Αννίτα Φιλόλογος

(υπεύθυνη απουσιών Β2)

Δευτέρα 11:50 με 12:30

Πέμπτη 12:35 ? 13:15

Μανουσιάδη Χριστίνα Φιλόλογος

Τρίτη 11:00 ? 11:40

Πέμπτη 11:00 ? 11:40

Σταυροπούλου Ειρήνη Φιλόλογος

Τρίτη 11:00 ? 11:40

Πέμπτη 9:10 – 9:55

Σαλδάρη Σοφία Οικονομολόγος

(υπεύθυνη απουσιών Γ1)

Δευτέρα 12:35 ? 13:15

Τετάρτη 9:10 – 9:55

Δεστούνης Χαράλαμπος Μαθηματικός

Δευτέρα 11:50 με 12:30

Πέμπτη 11:50 ? 12:30

Σταυρόπουλος Πέτρος Πληροφορικής

Δευτέρα 11:50 ? 12:30

Τετάρτη 10:05 ? 10:50

Μεσσάλα Ευδοκία Φυσικής Αγωγής

Δευτέρα 11:00 ? 12:30

Παππά Γεωργία Φυσικής Αγωγής

Τετάρτη 11:00 ? 12:30

Χριστοπούλου Μάνθα Αγγλικής Φιλολογίας (υπεύθυνη απουσιών Γ2)

Δευτέρα 10:05 ? 10:50

Τετάρτη 11:50 ? 12:30

Σαρανταυγά Ευσταθία Θεολόγος

Δευτέρα 10:05 ? 10:50

Τετάρτη 11:50 ? 12:30